Driftsavtale IT

En driftsavtale fra Alf Solbu IT-Consult blir å betrakte som en outsourcing av deler eller hele driftsansvaret for kundens IT-system.
Ved inngåelse av en driftsavtale har Alf Solbu IT-Consult gått igjennom kundens utstyr og behov og innehar all dokumentasjon som trengs for å sørge for en hurtig og sikker systemimplementering.
I samarbeid med kundene våre, utarbeider og implementerer Alf Solbu IT-Consult den driftsavtalen som på best måte løser kundenes behov.

IT-Driftsavtale blir tilpasset behovet til kunden innenfor:

    * Overvåkning (Kontinuerlig / Automatisk / Manuell).
    * Driftsrutiner ( backup, antivirus, serverer, nettverk, m.m.).
    * Systemdokumentasjon (for å sikre en personuavhengig tjeneste).
    * Rapportering i henhold til avtale.
    * Support (Helpdesk, konsulenthjelp på stedet, remote, etter avtale).

 
Standard driftsavtale...       
Avtalen inkluderer:
Komplett systemdokumentasjon av løsningen. Dette inkluderer blant annet oversikt over kunden sin infrastruktur og en logg over aktiviteter/arbeid som er utført.


Garantert responstid ved problem:
Feilretting starter innen avtalt responstid fra feil er mottat fra kunde.
 

Oppmøte på stedet:
Vi møter opp hos kunden etter fast avtale.

 

*Fjerndrift/remote
*Vpn
*Ekstern pålogging (rdp) på kunden sitt nettverk for å utføre standard sjekk etter avtalte rutiner.

 

Vedlikehold av servere og eller nettverk:
Vi utfører service og vedlikehold for å sikre stabil drift.

 

 

Varighet på avtalen:
Avtalen har varighet på 1 år med rett til fornying etter  reforhandling

For mer info, send oss en e-post her!